Η κατάλληλη λύση με το κατάλληλο προϊόν

 

Η B.O.S σας βοηθάει να αξιοποιήσετε με τον πλέον αποδοτικότερο τρόπο τους πόρους σας και να ικανοποιήσετε το σύνολο των επιχειρησιακών και λειτουργικών απαιτήσεών σας, ανεξάρτητα από το ανθρώπινο και υλικοτεχνικό δυναμικό που διαθέτετε, αλλά και από τις τεχνολογικές- μηχανογραφικές προκλήσεις που παρουσιάζει η επιχείρησή σας.

Business Software

Το πληροφοριακό σύστημα μιας επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Δημιουργεί υποδομή και παρέχει εργαλεία που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη για πολλά χρόνια.

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Σαν System Ιntegratοr, η B.O.S έχει την εμπειρία και την δυνατότητα να αντιμετωπίζει με ευθύνη και επιτυχία από απλά έως και ιδιαίτερα σύνθετα έργα του χώρου της πληροφορικής, που απαιτούν την παράδοση μιας λύσης «με το κλειδί στο χέρι» (turn key). Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους προμηθευτές Harware, System Software, Office Automation Software και Business Software, προσφέροντας στους πελάτες μας αξιόπιστες λύσεις.
Για το λόγο αυτό έχει εντάξει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της ειδικούς συμβούλους μηχανογράφησης με πολύχρονη εμπειρία σε business logic και ταυτόχρονα υψηλό know how στη τεχνολογία της πληροφορικής, οι οποίοι αναλαμβάνουν το customization που απαιτείται για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της υλοποίησης συστημάτων μηχανόγραφησης.Η B.O.S αναπτύσσει Λογισμικό τόσο σε επίπεδο Πλατφόρμας ERP αλλά και σε πρόσθετες υλοποιήσεις εσωτερικές ή εξωτερικές που συνεργάζονται και ολοκληρώνονται απόλυτα με το πληροφοριακό σύστημα του Πελάτη.