Skip to content

Με επίκεντρο το χρήστη σχεδιάζουμε καινοτόμα και πρωτοποριακά προϊόντα αξιοποιώντας στο μέγιστο τις νέες τεχνολογίες

Οι λύσεις μας εφαρμόζονται μεταξύ άλλων στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης

Εφαρμογές Δημοσίου Τομέα

dimosio2
OTS-logo-moto

Λογιστική Δημοσίου

Η Λογιστική Δημοσίου της OTS καλύπτει πλήρως τις επιταγές και προβλέψεις του Θεσμικού και Κανονιστικού Πλαισίου. Περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες απαιτήσεις που έχουν προκύψει για Στοχοθεσία και μηνιαία παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, κατάρτιση και εκτέλεση Προϋπολογισμών και Απολογισμών. Περιλαμβάνει όλα τα υποσυστήματα που αφορούν στην Οικονομική Διαχείριση σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας.

Σύστημα Μισθοδοσία, Διαχείρισης Προσωπικού & Ωρομέτρησης

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθοδοσία, Διαχείρισης Προσωπικού & Ωρομέτρησης της OTS είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες των Υπουργείων, Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, Ο.Τ.Α., Κ.Α.Π.Η., Παιδικών Σταθμών, Αθλητικών & Πολιτιστικών Οργανισμών, Συνδέσμων Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α., Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, Θεραπευτηρίων και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο

Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της OTS καλύπτει όλες τις ανάγκες διαχείρισης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου σε μια και μόνο οθόνη, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση εγγράφων και είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη για τις ανάγκες του κάθε οργανισμού.

Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών & Υποθέσεων

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών & Υποθέσεων “Open1|Process” αποτελεί μια σύγχρονη λύση για την αυτοματοποίηση και το συντονισμό των καθημερινών εργασιών μεταξύ των Στελεχών ενός Οργανισμού.

Διαχείριση Εσόδων

Η OTS έχει αναπτύξει μια πλήρη σουίτα εφαρμογών διαχείρισης των εσόδων που αφορούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων

Η OTS με την σουΐτα YDATA προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για την διαχείριση των υδατικών πόρων. Έξυπνη υδρομέτρηση, ηλεκτρονικοί λογαριασμοί και πληρωμές, εύκολη εκπόνηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού. Αποτελεί την πληρέστερη πρόταση για τους φορείς που διαχειρίζονται νερό: Δήμους και ΔΕΥΑ. Βοηθά τους φορείς να αναβαθμίσουν τις καθημερινές τους διαδικασίες, απλοποιώντας τις και εξοικονομώντας χρόνο.

Η BOS  προσφέρει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών λογισμικού που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα, της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

dimosio1
Ολοκληρωμένη Λύση με στόχο την προβολή του Φορέα αλλά και την πλήρη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των Πολιτών.Καλαίσθητες, γρήγορες, responsive και δυναμικές σελίδες

Web Development &Portals

Ολοκληρωμένη Λύση με στόχο την προβολή του Φορέα αλλά και την πλήρη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των Πολιτών.Καλαίσθητες, γρήγορες, responsive και δυναμικές σελίδες
Με το Open 1|EasyPay, οι Φορείς ενισχύονται με τα απαραίτητα εργαλεία για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Open 1|EasyPay

Με το Open 1|EasyPay, οι Φορείς ενισχύονται με τα απαραίτητα εργαλεία για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Το Open1|Fleet αποτελεί τη λύση της OTS για ένα οργανωμένο γραφείο κίνησης κάθε οργανισμού, επιχείρησης ή μεταφορικής εταιρείας που διαχειρίζεται έναν στόλο οχημάτων.

Open1|Fleet

Το Open1|Fleet αποτελεί τη λύση της OTS για ένα οργανωμένο γραφείο κίνησης κάθε οργανισμού, επιχείρησης ή μεταφορικής εταιρείας που διαχειρίζεται έναν στόλο οχημάτων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με γνώμονα την πολυετή εμπειρία και το υψηλά καταρτισμένο προσωπικό μας, είμαστε σε είναι σε θέση να υλοποιήσουμε τεχνικές μελέτες υψηλού επιπέδου.

Open Community Network

Με γνώμονα την πολυετή εμπειρία και το υψηλά καταρτισμένο προσωπικό μας, είμαστε σε είναι σε θέση να υλοποιήσουμε τεχνικές μελέτες υψηλού επιπέδου.
Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στην οργάνωση και εκπαίδευση στελεχών σε ζητήματα χρήσης και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων. Η βασική μας εκπαίδευσης είναι ο Πελάτης να αποκτήσει αυτονομία και εσωτερική γνώση.

Οπτικό Υλικό Tutorials

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στην οργάνωση και εκπαίδευση στελεχών σε ζητήματα χρήσης και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων. Η βασική μας εκπαίδευσης είναι ο Πελάτης να αποκτήσει αυτονομία και εσωτερική γνώση.
Αναλαμβάνουμε τη διασύνδεση των λύσεων μας με προϊόντα τρίτων που μπορεί να έχετε εγκατεστημένα.

Remote Support

Αναλαμβάνουμε τη διασύνδεση των λύσεων μας με προϊόντα τρίτων που μπορεί να έχετε εγκατεστημένα.
Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργου (Project Management), διασφαλίζοντας την άρτια, ποιοτική, σύμφωνη με τις προδιαγραφές και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και οικονομικού προγραμματισμού υλοποίηση κάθε έργου.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργου (Project Management), διασφαλίζοντας την άρτια, ποιοτική, σύμφωνη με τις προδιαγραφές και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και οικονομικού προγραμματισμού υλοποίηση κάθε έργου.
Η B.O.S αναπτύσσει εφαρμογές ανοικτής αρχιτεκτονικής κάνοντας χρήση όλων των σύγχρονων δοκιμασμένων τεχνολογιών και εργαλείων στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. C# , Angular ,Android Studio ,Responsive Τεχνολογίες και HTML5

Customization - Υπηρεσίες Ανάπτυξής Λογισμικού

Η B.O.S αναπτύσσει εφαρμογές ανοικτής αρχιτεκτονικής κάνοντας χρήση όλων των σύγχρονων δοκιμασμένων τεχνολογιών και εργαλείων στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. C# , Angular ,Android Studio ,Responsive Τεχνολογίες και HTML5
Τα στελέχη του τμήματος After Sale σας συμβουλεύουν σχετικά με τη βέλτιστη αξιοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, την ανάπτυξη νέων πρόσθετων λειτουργιών και λύσεων.

After Sales Services. Είμαστε πάντα δίπλα σας

Τα στελέχη του τμήματος After Sale σας συμβουλεύουν σχετικά με τη βέλτιστη αξιοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, την ανάπτυξη νέων πρόσθετων λειτουργιών και λύσεων.

Είμαστε εδώ για κάθε σας ανάγκη

Επικοινωνήστε μαζί μας