Εφαρμογή γέφυρας από εμπορικό Atlantis ERP για Έσοδα-έξοδα και Γενική Λογιστική για Data Communication , EpsilonNet.

Η εφαρμογή συνδέεται στην βάση του E.R.P και κάνει export για συγκεκριμένη περίοδο απο ως έως ημερομηνία στην κατάλληλη γραμμογράφηση για να γίνει το import.
η εφαρμογή δίνεται δωρεάν μόνο με ένα μικρο ετήσιο κόστος συντήρησης.

Για οτιδήποτε χρειαστείτε, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.
☎️ 22410-27708(4 Γραμμές), 22410-27858
? info@b-os.gr