Επιχειρηματικής Eυφυΐας (Business Intelligence)

Στις σύγχρονες συνθήκες η επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης, αλλά πολλές φορές και η ίδια η επιβίωση της, εξαρτάται από τις γρήγορες και σωστές αποφάσεις που λαμβάνει.
Συνεργαζόμαστε με τις πλέον αξιόπιστες, αναγνωρίσιμες και καινοτόμες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες

B.I

Τα συστήματα  Επιχειρηματικής Eυφυΐας (Business Intelligence) συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται δεδομένα από διάφορες πηγές της επιχείρησης, παρέχοντας γρήγορες πληροφορίες που αξιοποιούνται από τη διοίκηση.

Η εταιρία παρέχει με επιτυχία λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας, που βασίζονται σε καταξιωμένα στη διεθνή αγορά προϊόντα

 

 

 

 

 

 

 

Τα BI συστήματα (Business Intelligence) είναι τα πιο σύγχρονα εργαλεία εξαγωγής αναφορών, που βοηθάνε μία επιχείρηση να σχεδιάσει τη στρατηγική της και να παίρνει αποφάσεις με βάση πραγματικά δεδομένα και επαληθεύσιμες οικονομικές προβλέψεις.

Σε έναν επιχειρηματικό κόσμο ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει να στηρίζεται στα data analytics εγκαταλείποντας το παλιό μοντέλο προβλέψεων και στηριζόμενος πλέον σε πραγματικά δεδομένα, η Business Optimal Software  προσφέρει   τις πιο ολοκληρωμένες BI λύσεις της αγοράς. Το BITOOLS ,το POWER BI και το QlikView. τρία συστήματα τα οποία σας επιτρέπουν να αντλήσετε δεδομένα και να δημιουργήσετε τα δικά σας custom reports και dashboards για καθημερινή παρακολούθηση στόχων και πωλήσεων, με βάση τα δικά σας σύνθετα πεδία.

Επίσης, όπως και με τις περισσότερες λύσεις της Business Optimal Software, όποιο σύστημα και αν επιλέξετε, στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνεται και η δυνατότητα παραμετροποίησής του έτσι ώστε το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται απόλυτα στις δικές σας προσωπικές ανάγκες.