Έτοιμες?☺️✔️ και οι γέφυρες για Έσοδα-έξοδα και Γενική Λογιστική για Data Communication , EpsilonNet.

Έτοιμες?☺️✔️ και οι γέφυρες για Έσοδα-έξοδα και Γενική Λογιστική για Data Communication , EpsilonNet. Η εφαρμογή συνδέεται στην βάση του E.R.P και κάνει export για συγκεκριμένη περίοδο απο ως έως ημερομηνία στην κατάλληλη γραμμογράφηση για να γίνει το import. η εφαρμογή δίνεται δωρεάν μονο με ένα μικρο ετήσιο κόστος συντήρησης. Για οτιδήποτε χρειαστείτε, βρισκόμαστε στη…