Το ERP θεωρείτο παλιότερα πολυσύνθετο και ακριβό. Πλέον αυτό δεν ισχύει και επιχειρήσεις όλων των μεγεθών σπεύδουν να το υιοθετήσουν, διευκολύνοντας τις διεργασίες σε κάθε τμήμα. Εκτός όμως από τα πλέον προφανή, το ERP κρύβει στο «μανίκι» του και κάποια άλλα πλεονεκτήματα, τα οποία πιθανώς να έχετε παραβλέψει.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

Δεν είναι ασυνήθιστο σε μια επιχείρηση, να υπάρχουν ποικίλα και συχνά πολυάριθμα πρότυπα και κανονισμοί. Βασικό πλεονέκτημα των συστημάτων ERP είναι πως επιτρέπουν στους managers των επιχειρήσεων να λάβουν υπόψη τους κανονισμούς αυτούς και να διασφαλίσουν πως η επιχείρηση ανταποκρίνεται στα guidelines, συμπληρώνει τις απαραίτητες φόρμες και τις υποβάλλει έγκαιρα. Επιπρόσθετα, οι λύσεις ERP θα βοηθήσουν τους managers να αναζητήσουν και να έχουν πρόσβαση στις φόρμες και τα αρχεία που χρειάζονται, διασφαλίζοντας πως τα αρχεία αυτά είναι ακριβή και ασφαλή.

Κατάργηση επαναλήψεων

Ένα ακόμα ενδιαφέρον, αλλά λιγότερο γνωστό πλεονέκτημα του ERP, είναι η εξάλειψη των διπλών πληροφοριών. Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία και χαρακτηριστικά, οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να επικεντρωθούν στις business διεργασίες τους, επιτρέποντας σε όλα τα τμήματα να συλλέξουν, να μοιραστούν και να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα. Αυτού του τύπου ο εξορθολογισμός αποτρέπει την επικάλυψη και την επανάληψη των δεδομένων. Αυτό σημαίνει πως τα δεδομένα της επιχείρησης θα είναι ακόμα πιο αποτελεσματικά, έγκυρα και ακριβή.

Τεχνολογία που αναπτύσσεται με την επιχείρηση

Από τους σημαντικότερους στόχους μιας επιχείρησης είναι η ανάπτυξή της: η αύξηση της πελατειακής της βάσης, το διευρυμένο inventory και τα αυξανόμενα κέρδη. Και προκειμένου να επιτευχθούν αυτά, οι επιχειρήσεις χρειάζονται και την αντίστοιχη τεχνολογία που θα αναπτυχθεί όπως αυτές και στο σημείο αυτό, το ERP δίνει το δικό του «παρών». Τα περισσότερα συστήματα ERP περιλαμβάνουν, εγγενώς, δυνατότητες ανάπτυξης, οι οποίες προσφέρουν στις επιχειρήσεις μια βάση επάνω στην οποία μπορούν να σχεδιάσουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές τους ανάγκες. Η πλατφόρμα ανάπτυξης του ERP είναι ταυτόχρονα επεκτάσιμη και ευέλικτη, εξασφαλίζοντας πως οι επιχειρήσεις διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνολογία προκειμένου να επεκταθούν.

Εμπιστοσύνη = Παραγωγικότητα

Μπορεί η παραγωγικότητα των εργαζομένων μιας επιχείρησης που χρησιμοποιεί ERP να είναι ένα προφανές πλεονέκτημα, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και με την αύξησή της. Όταν μια επιχείρηση ξεκινήσει να χρησιμοποιεί ένα σύστημα ERP, βελτιστοποιήσει πλήρως τα εργαλεία και προσαρμόσει τα features στις ανάγκες της, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τον αυτοματισμό των διεργασιών, τη μείωση του κατακερματισμού και τον κεντρικό έλεγχο των δεδομένων.

Προφανώς, όταν οι επιχειρησιακές διεργασίες εκτελούνται αποτελεσματικότερα, τότε μειώνονται και τα λάθη των εργαζομένων, αλλά και τα όποια προβλήματα. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει πως θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των εργαζομένων και ένας «σίγουρος» εργαζόμενος είναι ένας παραγωγικότερος εργαζόμενος.

#ERP

About the author